Fjellskål

Fjellskål

Category : Ferdigstilt

Riving, sprenging, planering og VA grøfter for enebolig. Tilrettelegging for grunnmursmontering, og tilbakefylling mot denne.