Paradis

Paradis

Category : Ferdigstilt

30/9-2017: Betongarbeidet er i funn gang på det eine bygget, og straks startes arbeid på neste.

12/8-2017: Det er full drift på prosjektet, og mykje er gjort. Men det er eit større prosjekt, så endå har me litt igjen å gjera.

1/4-2017: I går signerte me kontrakt på grunnarbeid for to leilighetskomplekser, 120m vei og VA grøfter. Jobben er for DeSyvFjell AS, og kontraktssum er rundt 6 millioner. Me har alt vore på steden og rydda opp etter nedbrenning av eksisterande hus.