Category Archives: Ferdigstilt

Håkonshella- Enebolig

Category : Ferdigstilt

For Berland Bygg har me hatt muring for ein enebolig med flott beliggenhet på Håkonshella. Me ser fram til å sjå dette når huset er komt opp.Fjellskål

Category : Ferdigstilt

Riving, sprenging, planering og VA grøfter for enebolig. Tilrettelegging for grunnmursmontering, og tilbakefylling mot denne.


Slettebakksveien 28

Category : Ferdigstilt

I Slettebakksveien 28 i Bergen, har me grunnarbeid,muring og betongarbeid i samarbeid med J. Tangerås Murerservice for Framtidsbygg AS. Belegningsstein og skifer topp på mur er utført av Wikholm AS.


Bodø

Category : Ferdigstilt

For M3 Anlegg har vi her en god del natursteinsmuring, plastring og litt anna arbeid etter behov og anledning. Murane er ført opp på Hunstad utanfor Bodø. Plastring er ved nokre undergangar og langs Bodøelv.


Rymleheia

Category : Ferdigstilt

Sprenging, muring og planering for enebolig.


Flatøy

Category : Ferdigstilt

For Implenia har me her sett opp alle nye natursteinsmurar langs E39 over Flatøy.


Småland

Category : Ferdigstilt

På Småland på Osterøy har me hatt grunnarbeid, muring og uomhus arbeid for tomannsbolig. Bolig oppført av H. Rød

Mur tomannsbolig, Småland

Hage, Småland

Oppkjørsel, Småland


Frekhaug

Category : Ferdigstilt

For Magne Hope AS har me her hatt muring for boligprosjekt.

Mjåtveittunet


Alta

Category : Ferdigstilt

For LNS har vi murt rundt to tunnellportaler langs nye E6 utafor Alta.
image
image


Bjørndalsbakken

Category : Ferdigstilt

Muring for 3 boligtomtar. Her har me lagt inn litt detaljer i mur, som innfelling for postkassestativ, samt for kum. Det er og lagt inn lyspunkt i mur.


Riplegården

Category : Ferdigstilt

opparbeiding av støtte for boligerttlogo


Søvikhaugen

Category : Ferdigstilt

Sprenging og planering rundt enebolig. Litt uvanlig tilkomst..

 

 


Bybanen i Bergen

Category : Ferdigstilt


Steinsvikskrenten

Category : Ferdigstilt

Har hatt grunnarbeid på prosjekt, som involverte 3 blokker, felles garasjeanlegg, vann, avløp, natursteinsmuring og muring.