Category Archives: Pågåande

Kverhusdalen – Askøy

Category : Pågåande

I samarbeid med Optimalt Bygg, er me igang med eit større prosjekt i Kverhusdalen på Askøy. Her vil det komma opp nokre leilighetsbygg med tilhøyrande garasjar og infrastruktur.


Kjøkkelvikbrekkene

Category : Pågåande

For Optimalt Bygg, har me her grunnarbeider for 18 nye boliger. Eit stort prosjekt i form av sprengning, massetransport, grøfter og murer.


Vestlio – Stord

Category : Nytt , Pågåande

Me har for tida ei maskin i gang med muring for Landmark Maskin, i det som skal verte eit nytt boligområdet nær Haga. Det er Fronta Gruppen som eg byggherre, og her kan du lese meir om prosjektet.