Category Archives: Pågåande

Askøy

Category : Pågåande

For Constructa/Åmodt Entreprenør, har vi hatt muring for eit nytt vannmagasin på Askøy. Det er både muring med B-stein for oppbygging av veg, samt nokremurer med Altastein.


Vestlio – Stord

Category : Nytt , Pågåande

Me har for tida ei maskin i gang med muring for Landmark Maskin, i det som skal verte eit nytt boligområdet nær Haga. Det er Fronta Gruppen som eg byggherre, og her kan du lese meir om prosjektet.  


Lokketovegen

Category : Pågåande

I Lokketovegen 12, er me i gang med grunnarbeid for enebolig.

(Bilder er lånt fra Facebook, men fleire kjem snart)


Paradis

Category : Pågåande

30/9-2017: Betongarbeidet er i funn gang på det eine bygget, og straks startes arbeid på neste.

12/8-2017: Det er full drift på prosjektet, og mykje er gjort. Men det er eit større prosjekt, så endå har me litt igjen å gjera.

1/4-2017: I går signerte me kontrakt på grunnarbeid for to leilighetskomplekser, 120m vei og VA grøfter. Jobben er for DeSyvFjell AS, og kontraktssum er rundt 6 millioner. Me har alt vore på steden og rydda opp etter nedbrenning av eksisterande hus.