Category Archives: Nytt

Kjøkkelvikbrekkene

Category : Nytt , Pågåande

For Optimalt Bygg, har me her grunnarbeider for 18 nye boliger. Eit stort prosjekt i form av sprengning, massetransport, grøfter og murer.


Vestlio – Stord

Category : Nytt , Pågåande

Me har for tida ei maskin i gang med muring for Landmark Maskin, i det som skal verte eit nytt boligområdet nær Haga. Det er Fronta Gruppen som eg byggherre, og her kan du lese meir om prosjektet.