Author Archives: asylta

Kverhusdalen – Askøy

Category : Pågåande

I samarbeid med Optimalt Bygg, er me igang med eit større prosjekt i Kverhusdalen på Askøy. Her vil det komma opp nokre leilighetsbygg med tilhøyrande garasjar og infrastruktur.


Kjøkkelvikbrekkene

Category : Pågåande

For Optimalt Bygg, har me her grunnarbeider for 18 nye boliger. Eit stort prosjekt i form av sprengning, massetransport, grøfter og murer.


Askøy

Category : Ferdigstilt

For Constructa/Åmodt Entreprenør, har vi hatt muring for eit nytt vannmagasin på Askøy. Det er både muring med B-stein for oppbygging av veg, samt nokremurer med Altastein.


Vestlio – Stord

Category : Nytt , Pågåande

Me har for tida ei maskin i gang med muring for Landmark Maskin, i det som skal verte eit nytt boligområdet nær Haga. Det er Fronta Gruppen som eg byggherre, og her kan du lese meir om prosjektet.  


Håkonshella- Enebolig

Category : Ferdigstilt

For Berland Bygg har me hatt muring for ein enebolig med flott beliggenhet på Håkonshella. Me ser fram til å sjå dette når huset er komt opp.


Lokketovegen

Category : Ferdigstilt

I Lokketovegen 12, er me i gang med grunnarbeid for enebolig.

(Bilder er lånt fra Facebook, men fleire kjem snart)


Wergelandsalleen

Category : Ferdigstilt

Her har me bygd ein natursteinsmur mellom to boliger.

Før:

Etter:


Paradis

Category : Ferdigstilt

30/9-2017: Betongarbeidet er i funn gang på det eine bygget, og straks startes arbeid på neste.

12/8-2017: Det er full drift på prosjektet, og mykje er gjort. Men det er eit større prosjekt, så endå har me litt igjen å gjera.

1/4-2017: I går signerte me kontrakt på grunnarbeid for to leilighetskomplekser, 120m vei og VA grøfter. Jobben er for DeSyvFjell AS, og kontraktssum er rundt 6 millioner. Me har alt vore på steden og rydda opp etter nedbrenning av eksisterande hus.


Fjellskål

Category : Ferdigstilt

Riving, sprenging, planering og VA grøfter for enebolig. Tilrettelegging for grunnmursmontering, og tilbakefylling mot denne.


Slettebakksveien 28

Category : Ferdigstilt

I Slettebakksveien 28 i Bergen, har me grunnarbeid,muring og betongarbeid i samarbeid med J. Tangerås Murerservice for Framtidsbygg AS. Belegningsstein og skifer topp på mur er utført av Wikholm AS.


Bodø

Category : Ferdigstilt

For M3 Anlegg har vi her en god del natursteinsmuring, plastring og litt anna arbeid etter behov og anledning. Murane er ført opp på Hunstad utanfor Bodø. Plastring er ved nokre undergangar og langs Bodøelv.


Rymleheia

Category : Ferdigstilt

Sprenging, muring og planering for enebolig.


Flatøy

Category : Ferdigstilt

For Implenia har me her sett opp alle nye natursteinsmurar langs E39 over Flatøy.


Småland

Category : Ferdigstilt

På Småland på Osterøy har me hatt grunnarbeid, muring og uomhus arbeid for tomannsbolig. Bolig oppført av H. Rød

Mur tomannsbolig, Småland

Hage, Småland

Oppkjørsel, Småland


Frekhaug

Category : Ferdigstilt

For Magne Hope AS har me her hatt muring for boligprosjekt.

Mjåtveittunet


Alta

Category : Ferdigstilt

For LNS har vi murt rundt to tunnellportaler langs nye E6 utafor Alta.
image
image


Bjørndalsbakken

Category : Ferdigstilt

Muring for 3 boligtomtar. Her har me lagt inn litt detaljer i mur, som innfelling for postkassestativ, samt for kum. Det er og lagt inn lyspunkt i mur.


Riplegården

Category : Ferdigstilt

opparbeiding av støtte for boligerttlogo


Søvikhaugen

Category : Ferdigstilt

Sprenging og planering rundt enebolig. Litt uvanlig tilkomst..

 

 


Bybanen i Bergen

Category : Ferdigstilt


Steinsvikskrenten

Category : Ferdigstilt

Har hatt grunnarbeid på prosjekt, som involverte 3 blokker, felles garasjeanlegg, vann, avløp, natursteinsmuring og muring.


Askøy

Category : Ferdigstilt

På Stongafjell har me hatt muring i boligfelt for Vestafjell