Prosjekter

Kjøkkelvikbrekkene

For Optimalt Bygg, har me her grunnarbeider for 18 nye boliger. Eit stort prosjekt i form av sprengn

Les meir

Askøy

For Constructa/Åmodt Entreprenør, har vi hatt muring for eit nytt vannmagasin på Askøy. Det er b

Les meir

Vestlio – Stord

Me har for tida ei maskin i gang med muring for Landmark Maskin, i det som skal verte eit nytt bolig

Les meir

Lokketovegen

I Lokketovegen 12, er me i gang med grunnarbeid for enebolig. (Bilder er lånt fra Facebook, men fle

Les meir